Hüppelaud Summer School calls for young entrepreneurs

Hüppelaud is a summer school for 14-19-year-old Estonian school kids who take an interest in entrepreneurship and technology.

When: July 30th until August 4th, 2023

Where: The event will be held at kood / Jõhvi (Tartu põik 5, Jõhvi 41537)

Why: The purpose of the week-long hackathon is to provide Estonian students from all over the world with an opportunity to get firsthand experience on how to work in teams building a functional prototype.

How: Working in teams of 4-6 people, all participants will obtain experience in prototyping and pitching (i.e presenting to potential investors) their ideas. The teams will be assisted by highly skilled mentors who will facilitate the progress of the participants, direct them towards useful resources and build an overall positive atmosphere. 

Hüppelaud is free for all participants!

Sign up here

Metsaülikooli esseekonkurss

Metsaülikool kutsub 9.-12. klassi õpilasi osalema esseekonkursil “Nähtav ja nähtamatu prügi”, et julgustada noori oma arvamust avaldama kõiksuguste jäätmete teemal, kutsuda küsima ja vastama, miks me prügistame oma keskkonda ning mõtteid, kutsuda mõtlema Eesti arengu peale ja tekitada arutelu selle üle, milline on jätkusuutlik ühiskond, milliseid väljakutseid see riigile esitab, julgustada seadma eesmärke oma kodu, riigi ja planeedi kestlikuna hoidmisel ja väärtustamisel ning tunnustada väljapaistvaid noori, kutsudes nad osalema 16.-20. augustil Metsaülikooli „Nähtav ja nähtamatu prügi“.

Kuidas osaleda?

1. Vali teema

Essee näidisteemad:

 • Füüsiline prügi vaimse prügi tekitajana
 • Millised on eestlaste prügimõtted?
 • Prügi kui infokandja
 • Küberprügimägi – uus vorm, aga sama sisu?

NB! Essee täpse teema võid ka ise sõnastada. Essees võid avada teemat nii isiklikust kui ühiskondlikust vaatest. Siiski pea silmas esseekonkursi eesmärke.

2. Kirjuta essee

 • Maht: kuni 3 lehekülge ehk umbes 10 000 tähemärki
 • Essee peab olema eestikeelne

3. Saada meile valminud essee

 • Meiliaadressile info@metsaylikool.ee
 • Esseele lisa juurde autori nimi, kool, klass, kontakttelefon ja e-posti aadress.

Ajagraafik

Esseede esitamise tähtaeg on 22. mai 2023.

Konkursi tulemused avalikustame SA Metsaülikooli kodulehel ning võitjaid teavitame, kas e-maili või telefoni teel.

Zürii

Esseekonkursi žüriisse on palutud Metsaülikoolis osalenud tunnustatud lektorid ning panelistid. Žürii esimees on psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro. Žürii tegevust toetavad Metsaülikooli toimkonna liikmed.

Auhinnad

Esseekonkursi peaauhinnaks on võitjale tasuta osalus Metsaülikoolis “Nähtav ja nähtamatu prügi”, mis toimub 16.-20. augustil Käärikul.

Silmapaistvaid esseekirjutajaid tunnustatakse spetsiaalselt neile korraldatud sündmusega “Päev ülikoolis”, kus saavad võitjad tutvuda endale huvipakkuva Tartu Ülikooli või Maaülikooli üksuse ja selle teadlastega.

Kolmele parimale esseistile kingitakse ka Metsaülikooli kogumikud:

 • “Terve, tark ja kartlik? Infoinimene 100-aastases Eestis”
 • „Seestpoolt suurem Eesti. Haridus ja haritus“
 • „Eesti naine, Eesti mees. Konfliktiennetus“.

Žüriil on õigus välja anda mitu peaauhinda või jätta see sobivate kandidaatide puudumisel välja andmata.

Autasustamine toimub Tartus juuni teises pooles. Korraldajad teatavad ürituse kuupäevast Facebooki lehel Metsaülikool Eestis. Võidutööde autorid saavad ka isikliku kutse.

Võidutööde avalikustamine

Autori nõusolekul avalikustame võidutööd Metsaülikooli järgmises kogumikus.

Küsimuste korral võta meiega ühendust

Emailil: info@metsaylikool.ee või kathriin.liiber@gmail.com

Facebooki lehel: facebook.com/metsaylikool

Eesti parim õpilasfirma

Eesti parim Õpilasfirma 2023 võistluse finalistidele saab kaasa elada:

11. mail kell 16.00-19.00 stendivoorus Solarise keskuse 2. korrusel,

12. mail kell 11.30-14.00 lavaesinemiste voorus Kultuurikatlas.

Lavaesinemistest ja galast on otseülekanne JA Eesti sotsiaalmeedias.

Võistluse ja võistlejatega saab tutvuda veebilehel https://pof.ja.ee/.

Hüppelaud suvekool

Järjekorras juba kaheksas Hüppelaud ootab tehnoloogiahuvilisi tänavu 5.-9. augustini Viljandis, et ehitada oma idee valmis tooteks ning õppida parimate mentorite juhendamisel tehnoloogiamaailmas vajalikke oskusi

Hüppelaua jooksul on Sul võimalus:

 • Meeskonnas töötades ehitada startupilikus keskkonnas toodet;
 • Valida endale sobiv roll ja õppida programmeerimist, disainimist ja toote ehitamist;
 • Kogenud mentoritega koos töötada ja omandada pärismaailma kogemusi erinevatest valdkondadest

70 noort omandavad viie päeva jooksul baasteadmised ja praktilised oskused veebiarenduse, disainmõtlemise ja tehisaru vallas. Lisaks põnevatele esinejatele ja töötubadele külastatakse kohalikke tootmisi ja avastatakse Viljandimaa loodust. Suvekool on kõikidele osalejatele tasuta!

Kui tunned, et tahad lahendada koos teiste aktiivsete noortega mingit olulist probleemi enda elus või maailmas laiemalt, siis pane end kirja siin:

NoVa arutelu: mitte minu tagaaias!

Kutsume keskkonnateemadest huvituvaid noori 10. mail kell 16 Vabamusse filmilinastusele ja arutelule.

Vaatame Levila ja Marianne Kõrveri filmi “Trail Baltic. Väljasõit rohelisse”, mis jälgib Hanna Samosoni retke mööda Rail Balticu tulevast koridori. Sel teel kohtab ta inimesi, kelle elu saab olema tulevase raudteega lahutamatult seotud.

Filmi vaatamise järel arutleme filmi autori Marianne Kõrveri ja Levila looja Daniel Vaarikuga, kuidas rääkida keerulistest teemadest, kus suured tehnoloogilised ideed põrkuvad sooviga säilitada midagi, mis on kellelegi meist ülimalt tähtis. Samahästi võime rääkida ka Nursipalu harjutusväljakust, Saaremaa tuuleparkidest, Emajõe äärsest tselluloositehasest. Tuumajaama võiks ju rajada kuhu iganes, ainult mitte minu tagaaeda?!

Noorte Vabamu arutelud on tasuta, aga kuna kohtade arv on piiratud, siis palun pane end kirja siin

Muuseumitund vabadusest

Ida-Virumaa, Tallinna ja Maardu vene emakeelega noortel on võimalus külastada Vabamut, et osaleda muuseumitunnis “Vabadus kui meie suurim varandus”.

Tund on mõeldud 7.-12. klassi õpilastele ning käsitleb sõja ja rahu teemat, rääkides lugusid eestlaste valikutest Teise maailmasõja ja sellega kaasnenud okupatsioonide ajal. Tund on osalejatele tasuta.

Väärtuspõhises ja aktiivõppele keskenduvas muuseumitunnis uurime Teise maailmasõja ja elulugude kaudu, milliseks võis ja võib kujuneda inimese elusaatus sõjakeerises ning karmi käe poliitika all. Millega ollakse valmis riskima, et seista oma kodumaa, lähedaste ja vabaduste eest ning mida need valikud endaga kaasa võivad tuua? Lähemalt analüüsime Eesti poliitilist olukorda ja valikuid Teise maailmasõja eel ja järel. Samuti räägime viie erineva inimese eluloo taustal vastupanust, põgenemisest ja võõra võimu eest rindele minemisest. Lisaks arutleme, mida saab meist igaüks ise ära teha, et kätte võideldud riiklikku iseseivust ja demokraatiaga kaasnevaid vabadusi hoida ja väärtustada.

Kestus: 90 minutit

Keeled: eesti või vene keel

Broneerimine: broneering@vabamu.ee või 668 0250.

Muuseumitundi on võimalik tellida 13.03 – 30.11.2023.

Maardust ja Ida-Virumaalt tulijatel on võimalik taotleda osalist bussisõidutoetust.

Muuseumitundide läbiviimist ja veebikursuse välja töötamist toetab Kaitseministeerium.