Instructor Bio

Ede on Vabamu haridusprogrammide tootejuht, arendades iseõppimisplatvormi ja üritustesarja Noorte Vabamu. Varem on ta juhtinud noortele suunatud tehnoloogiaharidusprogramme pakkuvat MTÜd Eesti 2.0 ning kuulub uudse lähenemisega tehnoloogiakooli kood / Jõhvi asutajateringi.
Hariduselt on Ede ajakirjanik ja antropoloog ning on varem töötanud teles, raadios ja mitmes ajalehes. Rakendusantropoloogia Keskuse meeskonnas on Ede osalenud sakslastest Eesti e-residentide ning noorte (KOV) valimistel osalemise huvi ja motivatsiooni uuringutes. Ta kuulub ka haridus- ja teadusministeeriumi kokku kutsutud haridus- ja noortevaldkonna arengukavade juhtkomisjoni ning Eesti Rahva Muuseumi nõukotta.

Õpetaja kursused

Ajalugu ja ühiskond
Tasuta
10. märtsini 2024 saab Vabamus vaadata näitust Eesti naisliikumiste 150aastasest ajaloost.
8 Kursust
Ettevõtlus
Tasuta
Aastast 2017 toimuva suvekooli Hüppelaud eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes ettevõtlikkust ja huvi tehnoloogia ja ettevõtluse vastu läbi elu...
5 Kursust
Antud kursuse raames vaatame, kuidas saab igaüks meist anda oma panuse biosfääri kestlikkusse, tehes teadlikke ja kaalutletud valikuid nagu suvel m...
4 Kursust