Välja ahju tagant!

Antud kursus annab ülevaate, kuidas naised Eestis 150 aasta jooksul demokraatiat ehitasid. Kursuse maht on 10h ja katab gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse ja ajaloo ainekava. Kursus on valminud koostöös Vabamu samanimelise näitusega kuraator Piret Karro kogutud materjalide põhjal.

Kursus jutustab lugusid julgetest ja uuendusmeelsetest naistest, kes on 150 aasta jooksul Eestis võidelnud demokraatia ja võrdsuse eest, kuid kelle nimed on ajalooraamatutest tänamatult välja jäänud. Kursuse aluseks on Piret Karro kureeritud samanimeline näitus Vabamus (08.03.2023-10.03.2024) ning artikkel ajakirjas Vikerkaar.

Kes on need naised, kes on panustanud oma suguõdede rolli tähtsustamisse läbi filmi- või kujutava kunsti, ajakirjanduse, poliitika ja hariduse, saame kohe lähemalt teada. Loe edasi ja enese teadmiste kontrollimiseks vasta ka küsimustele!

Avafotol hetk näituse avamiselt Vabamus 8. märtsil 2023. Foto: Kristi Sits