Allikaanalüüsi alused

Harjumus usaldada ainult õpikuid ja õpetaja sõnu või mehhaaniliselt korrata teiste inimeste sõnastusi ei aita arendada kriitilise mõtlemise oskust. Loomingulisi ja kognitiivseid oskusi saab arendada eelkõige uuriva õppimise käigus. Selle õppimisviisi väljundiks on peamiselt töö kõikvõimalike kirjalike dokumentide ehk allikatega.

Ajaloodokumentide ja -allikate tüpoloogiaid on erinevaid, siinkohal pakume analüüsimiseks veidi lihtsustatud vormi. Uuriva õppimise kogemuse saamiseks aitab see meetod Sul dokumentidega iseseisvalt töötada ja kujundada oskust esitada isiklikku argumenteeritud arvamust.

Esmajoones tuleb meeles pidada, et ajalooliste dokumentide faktid ei pruugi olla alati võrdsed tõeliste ajalooliste faktidega, sest:

  • see võib kajastada vaid allika looja arvamust; 
  • ükski allikas ei anna edasi tervikpilti, vaid ainult killukesi minevikust;
  • allika adekvaatne tõlgendus muutub koos ajalise ja sotsiaalkultuurilise kontekstiga.

Sellegipoolest jääb ajalooallikate uurimine üheks peamiseks mineviku mõistmise viisiks ning uuringute kvaliteet sõltub nende analüüsi kvaliteedist.


Mis on primaarne (alg-) ja sekundaarne (teisene) allikas?

Ajaloouuringutes on oluline meil mõistetel vahet teha:

Lühidalt võiks öelda, et primaarsed allikad pakuvad uusi andmeid ja sekundaarsed lihtsalt kommenteerivad või tõlgendavad juba olemasolevaid andmeid. Kuid erinevused primaarsete ja sekundaarsete allikate vahel ei ole alati ilmsed, sest primaarsete või sekundaarsete allikate määratlemisel mängib olulist rolli kontekst ja uurimisvaldkond.


Allikaanalüüsi vorm

Järgnevalt pakume Sulle iseseisvaks või grupitööks meie dokumendi analüüsi vormi. Seda saab vajadusel ka printida ja kasutada õppematerjalina klassiruumis.


Õpetajale

Ühe ülesandena võib õpilastele pakkuda võimalust luua oma allikaanalüüsi vorm. Näiten võib kasutada siintoodud vormi. Sõltuvalt dokumendi tüübist võib küsimusi ka muuta ja täiendada. Samuti võib vormi eelnevalt täita mistahes allika näitel ja näidata klassile. See aitab õpilastel mõista, kuidas täpsed ja üksikasjalikud vastused võiksid välja näha.

Pidage meeles, et vormi täitmine on alles esimene samm dokumendi analüüsimisel. Analüüs on sügavam, kui õpilased saavad rühmas või individuaalselt oma ideid teistele selgitada ja ka teisi tõlgendusi kuulda. Pärast seda, kui õpilastel on olnud võimalus oma klassikaaslastega rühmades töötada ja oma ideid jagada, saavad nad oma vormidel olevad küsimused ja vastused üle vaadata ja vajadusel täiendada. Analüüsi tulemuste jagamine võib tekitada huvitavaid arutelusid dokumendi sõnumi ja tähenduse üle.