Ajalugu ja ühiskond

Ajalugu ja ühiskond
Tasuta
10. märtsini 2024 saab Vabamus vaadata näitust Eesti naisliikumiste 150aastasest ajaloost.
8 Kursust
Uus
Ajalugu ja ühiskond
5,5
Tasuta
Seitsmest tunnist koosnev kursus keskendub Eesti iseseisvuse hoidmisele ja väärtustamisele, mõtestades Eesti lähiajalugu läbi riigikaitse, Teise ma...
IV kooliaste
7 Kursust
5,5