Hüppelaud

Aastast 2017 toimuva suvekooli Hüppelaud eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes ettevõtlikkust ja huvi tehnoloogia ja ettevõtluse vastu läbi elulise käed-külge programmi, mis julgustab õpilasi meeskonnas töötama, infot koguma ja töötlema, kriitiliselt mõtlema, ning otsima oma ideedele teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid, kasutades selleks kaasaaegseima tehnoloogia abivahendeid.

Suvekool annab noortele väljaspool traditsioonilise koolihariduse piire võimaluse mõelda avaramalt ning tulevikku suunatult. Keegi ei tea, milliseid kompetentse vajab meie tööjõuturg 10-20 aasta perspektiivis, kuid kindel on see, et tänased õpilased peaks eelkõige õppima kiirete muutustega sujuvalt toime tulema, mitte kohkuma tundmatute ülesannete ees ning suutma teha omavahel koostööd. 

Hüppelaud 2024 on järjekorras juba kaheksas ning sel aastal suundume esimest korda Viljandimaale, et muuhulgas külastada sealsete ettevõtete kontoreid ja tootmisi.

Kui soovid Hüppelaua kohta rohkem teada saada, siis loe edasi: