Ettevõtlus

Ettevõtlus
Tasuta
Aastast 2017 toimuva suvekooli Hüppelaud eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes ettevõtlikkust ja huvi tehnoloogia ja ettevõtluse vastu läbi elu...
5 Kursust