Hüppelaud suvekool

Hüppelaud teeb noortest leiutajatest ettevõtjad

Hüppelaud on suvekool 14-19-aastastele Eesti noortele, et julgustada neid elulisi probleeme lahendades huvituma ettevõtlusest ja tehnoloogiast. Hüppelaud innustab õpilasi meeskonnas töötama, infot koguma ja töötlema, kriitiliselt mõtlema, ning otsima oma ideedele kogenud mentorite juhendamisel teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid, kasutades selleks kaasaegseima tehnoloogia abivahendeid.

 

2021. aastal toimub järjekorras juba viies Hüppelaud 16.-19. augustil turvalise hübriidüritusena Zoomis, Discordis ja vajadusel mobiilsetes töötubades.

 

Huvilised saavad end kirja panna siin

Kiire prototüüpimine

Ideest tooteni loetud päevadega

Et ületada ehitamisel ette tulevaid ootamatuid takistusi, on oluline oma meeskonnas rollid jaotada vastavalt võimetele ja huvidele, ning vajadusel üksteist toetada.

Õpi praktikutelt

Kogenud mentorid startup-ettevõtetest

Rahvusvahelise kogemusega mentorite roll on julgustada suurelt mõtlema ja luua leiutamist toetav keskkond, kus tagasilöögid on õppetunnid.

Midagi uut iga päev

Põnevad töötoad ja inspireerivad esinejad

Suvekooli viimasel päeval saavad kõik tiimid oma tooteid esitleda ning mentoritelt soovitusi oma toote edasi arendamiseks ka pärast suvekooli.

Hüppelaud 2021

Järjekorras juba viies Hüppelaud toimub 16.-19. augustini 2021 Zoomis, Discordis ja vajadusel mobiilsetes töötubades. Suvekooli päevad algavad kell 10 praktilise töötoaga Zoomis ja kestavad vastavalt tiimiliikmete endi kokkuleppele nii kaua kui vaja.

Pane end tasuta suvekooli kirja

 

Esialgne nädalakava näeb välja järgmine:

Esmaspäev:

 • Kl 10: Hüppelaua tervitus ja ideede esitlemine, tiimide moodustamine
 • Kl 12: Toote ehitamise töötuba
 • Edasi ehitamine ja töö tiimides

 

Teisipäev:

 • Kl 10: Parimate online-tööriistade töötuba
 • Kl 14: “Krüptoraha – kas suur mull või suur teenimisvõimalus?” – Edgar Aronov
 • Ehitamine tiimides

 

Kolmapäev:

 • Kl 10: Toote visuaali töötuba
 • Kl 14: “Miks ja kuidas ma tegin karjääripöörde ITsse” – Anu Käver 
 • Ehitamine tiimides

 

Neljapäev:

 • Kl 10: Toote esitluse töötuba
 • Viimane aeg ehitada
 • Kl 16: Toodete esitlus Zoomis

Hüppelaud 2020

2020 Hüppelaud toimus 27.-31. juulil virtuaalselt, arvestades ainulaadset võimalust testida noortega distantsilt tiimide moodustamise ja kaugtöötamise võimalusi. Noored tahtsid leida lahendusi järgmistele küsimustele:
– Milline peaks olema õpetaja roll iseseisva õppe toetamisel?
– Kuidas edaspidi korraldada õppetööd nii, et õpilased saaks teha kooliasju neile sobival ajal, kohas ja tempos?
– Millised platvormid on olnud abiks, millised segavaks nuhtluseks?
– Mida tahaks ise neis paremaks muuta?
– Kuidas saaks õppimist ja õpetamist veelgi efektiivsemaks muuta?
Kõiki neid küsimusi asusid noored Hüppelaua suvekoolis tiimitöö vormis lahendama, et jõuda viie päevaga funktsionaalse digitoote prototüübini. Juhendajateks maailma ägedamate ettevõtete, nt TransferWise’i, Comodule’i, Clanbeati jt kogemusega mentorid.

Hüppelaud 2019

2019 Hüppelaud toimus 15.-19. juulil Tallinnas Tehnopoli hariduslinnakus ajaloolises Küberneetika majas, kus pandi omal ajal kokku esimesi Juku arvuteid ning kust said alguse mitmed Eestile olulised startup-ettevõtted, näiteks Starship ja Skype.
Hüppelaual osales sada õpilast 41 koolist üle Eesti ning neid juhendas 32 rahvusvahelise kogemusega mentorit. Hüppelaual moodustati 18 tiimi, neist omakorda kümme ehitas tarkvaratoodet ning kaheksa füüsilist lahendust, milles  kasutati elektroonilisi komponente.
Kolme aastaga on Hüppelaua suvekooli läbinud 210 õpilast ning valminud on 30 toodet, millest paljude arendamist jätkavad meeskondade liikmed ka pärast suvekooli lõppu kas ametlikus kooliprogrammis uurimisprojektide, konkursitööde või õpilasfirmadena. Mõned õpilasfirmad on tänaseks registreeritud ka juba päris ettevõtetena ning saanud tunnustust mitmetel konkurssidel. Iga aastaga lisandub ka nende noorte hulk, kes ise Hüppelaua suvekooli läbinutena ja mainekate välisülikoolide tudengitena tulevad järgmistele noortele mentoritena appi.

Kas see leht oli kasulik?