Hüppelaud suvekool

Hüppelaud teeb noortest leiutajatest ettevõtjad

Hüppelaud on 14-19-aastastele Eesti noortele suunatud suvekool, mille eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes ettevõtlikkust ja huvi tehnoloogia vastu läbi elulise käed-külge programmi. Hüppelaud julgustab õpilasi meeskonnas töötama, infot koguma ja töötlema, kriitiliselt mõtlema, ning otsima oma ideedele teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid, kasutades selleks kaasaegseima tehnoloogia abivahendeid.

Kiire prototüüpimine

Ideest tooteni 5 päevaga

Et ületada ehitamisel ette tulevaid ootamatuid takistusi, on oluline oma meeskonnas rollid jaotada vastavalt võimetele ja huvidele, ning vajadusel üksteist toetada.

Õpi parimatelt praktikutelt

Kogenud mentorid startup-ettevõtetest

Rahvusvahelise kogemusega mentorite roll on julgustada suurelt mõtlema ja luua leiutamist toetav keskkond, kus tagasilöögid on õppetunnid.

Midagi uut iga päev

Põnevad töötoad ja inspireerivad esinejad

Suvekooli viimasel päeval saavad kõik tiimid oma tooteid esitleda ning mentoritelt soovitusi oma toote edasi arendamiseks ka pärast suvekooli.

Hüppelaud 2020

Järjekorras juba neljas Hüppelaud toimus 27.-31. juulil 2020 virtuaalselt, arvestades ainulaadset võimalust testida noortega distantsilt tiimide moodustamise ja kaugtöötamise võimalusi, mida neil kevadise kaugõppe ajal õnnestus teha vähe või üldse mitte.
– Milline peaks olema õpetaja roll iseseisva õppe toetamisel?
– Kuidas edaspidi korraldada õppetööd nii, et õpilased saaks teha kooliasju neile sobival ajal, kohas ja tempos?
– Millised platvormid on olnud abiks, millised segavaks nuhtluseks?
– Mida tahaks ise neis paremaks muuta?
– Kuidas saaks õppimist ja õpetamist veelgi efektiivsemaks muuta?
Kõiki neid küsimusi kutsusime noori Hüppelaua suvekooli tiimitöö vormis lahendama, et jõuda viie päevaga funktsionaalse digitoote prototüübini. Juhendajateks maailma ägedamate ettevõtete, nt TransferWise’i, Comodule’i, Clanbeati jt kogemusega mentorid.

Hüppelaud 2019

2019 Hüppelaud toimus 15.-19. juulil Tallinnas Tehnopoli hariduslinnakus ajaloolises Küberneetika majas, kus pandi omal ajal kokku esimesi Juku arvuteid ning kust on alguse saanud mitmed Eestile olulised startup-ettevõtted, näiteks Starship ja Skype. Hüppelaual osales sada õpilast 41 koolist üle Eesti ning neid juhendas 32 rahvusvahelise kogemusega mentorit. Hüppelaual moodustati 18 tiimi, neist omakorda kümme tarkvara- ning kaheksa füüsilise toote, milles oli kasutatud elektroonilisi komponente.
Kolme aastaga on Hüppelaua suvekooli läbinud 210 õpilast ning valminud on 30 toodet, millest paljude arendamist jätkavad meeskondade liikmed ka pärast suvekooli lõppu kas ametlikus kooliprogrammis uurimisprojektide, konkursitööde või õpilasfirmadena ning mõned on tänaseks registreeritud ka juba päris ettevõtetena ning saanud tunnustust mitmetel konkurssidel.