Videoõpsi ülevaatlikud ainetunnid

Videoõpsi haaravad ja õpetlikud videod

Videoõps tuleb igavlevatele õppijatele appi, pakkudes erinevates õppeainetes videosid, mis sobivad nii koolis õppimiseks kui harivaks meelelahutuseks.

Iga video juures on ära toodud, millise kooliastme õppekava täiendamiseks need kõige paremini sobivad, aga loomulikult aitavad videod silmaringi laiendada igas vanuses õppijatel.


Keelereeglid puust ja punaseks

See video selgitab kokku- ja lahkukirjutamise reeglite vajalikkust ning tutvustab peamisi nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamise reegleid


Euroopa Liidu saamislugu

Euroopa Liidu ajalugu tutvustavas videos tuuakse näiteid nii liidu sisesese integratsiooni süvenemise kui geograafilise laienemise kohta


Veeringe maal

See video käsitleb veeringe teemat ja on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumi ainekursuse “Maa kui süsteem” raames teemat sissejuhatava materjalina


Ja palju teisi ka!