Vastupanuvõitluse päev

Nemad ei kartnud

Meie mäletame, et võitlus polnud lihtne ja kerge. See oli pikk ja valus vastupanu, mis ei kestnud päevi ja kuid, vaid aastaid. Vägi, mis lõhkus maha Berliini müüri ja kergitas raudse eesriide, ei olnud ühe juhi sõnad – Euroopa rahvad, sealhulgas ka Eesti rahvas võitlesid oma vabastamise eest aastakümneid.

Nad varjasid end metsas, levitasid keelatud sõnumeid ja raamatuid, korraldasid salajasi koosolekuid, hoidsid teineteise käest kinni Balti ketis ning trotslikult laulsid põrandaalustel punkmiitingutel nõukogudevastaseid loosungeid. Seistes vastu julmale ja ebainimlikule valitsussüsteemile, võitlesid nad oma oleviku ja meie tuleviku eest. Kindel see, et nad võitlesid demokraatlike põhiväärtuste eest, mis ühendavad kõiki vabu inimesi maailmas: õigusriik, vabad ja ausad valimised, vabadus rääkida, laulda, kirjutada, koguneda ja teha oma valikuid.

22. septembril, Vastupanuvõitlemise päeval me täname ja mälestame kõiki Eesti inimesi, kes astusid oma sõna ja teoga vastu okupatsioonivõimule, aidates sellega taastada Eesti Vabariigi iseseisvuse ja vabaduse. Paljud neist selle võitluse tagajärjel kaotasid oma elu, vabaduse või tervise.


Materjaliga tutvudes mõtle järgmistele küsimustele:

  1. Kuidas mõjutavad isiklikud lood, asjad ja mälestused meie arusaama ajaloolistest sündmustest?
  2. Millise autoritaarse võimule vastupanu vormi valiksid Sa ise ja miks?
  3. Millistel väärtustel põhineb vaba ühiskond ja miks võim autoritaarsetes režiimides üritab neid piirata?
  4. Mõtle 2022. aasta kontekstis sellele, milline on Sinu ja Su põlvkonna roll ja ülesanded antud olukorras?

Otto Tiefile kuulunud pintsak, 1950ndad.

Vabamu kogudes on hoiul Otto Tiefile kuulunud pintsak. 1950ndad. Otto Tief, kes osales Esimeses maailmasõjas ja Vabadussõjas, jõudis Eesti Vabariigi aastatel olla nii kohtuametnik, advokaat, riigikogu liige kui ka minister. 1944. aasta septembris, Saksa vägede lahkudes ja Nõukogude vägede tulekul, tehti katse Eesti Vabariigi taastamiseks. Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes Jüri Uluots seadis Otto Tiefile eesmärgiks Vabariigi Valitsuse moodustamise. Loodud valitsuses oli Tief peaministri asetäitja ja siseminister. Eesti hõivamisel Nõukogude armee poolt ei õnnestunud enamikul valitsuse liikmetest Rootsi põgeneda ning ka Tiefi võttis NKGB 1944. aasta oktoobris kinni. NSV Liidu Ülemkohtu sõjakolleegium mõistis ta 10 aastaks vangi. Tief elas aga rasked aastad vangilaagrites üle ning suri kõrges vanuses Eestis. Otto Tiefi valitsuse tähtsus seisneb Eesti Vabariigi riikliku järjepidevuse katkematus kandmises.


Vastupanu erinevad vormid.

Nad ei andnud alla.

Eesti Mälu Instituut avas Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud e-näituse Nõukogudevastase vastupanuvõitluse ajaloost 1940-1991 aastal.

Keelatud rokk. Muusika kui protest. Eksklusiivsed videokaadrid ja mälestused elavatest Eesti rokilegendidest 2012. aasta dokumentaalfilmis “Keelatud mängud” nõukogude ajal keelatud muusikafestivalidest.


Inimesed, daatumid, sündmused. Pane oma teadmised proovile.

Oma teadmiste kinnistamiseks läbi üks test, mida me valmistamine e-näituse faktide põhjal.


Ja muidugi surematu punk-perestroika hümn