Erakondade rahastamine

Pilt: Siim Lõvi /ERR

Erakondade rahastamise läbipaistvus

Analüüsi- ja sekkumisalgatus Salk uuris Eesti erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) andmeid, et saada parem ettekujutus erakondade rahastuse allikatest. Eesti erakondade tulud jagunevad nelja suurde kategooriasse: liikmemaksud, rahalised annetused, riigi toetus ja tulu erakonna varadelt. Aastatel 2013–2020 said Eesti erakonnad erinevatest allikatest kokku tulu 59,9 miljonit eurot ehk keskeltläbi 7,5 miljonit eurot aastas.


Suurimad sponsorid

Iga kümnes euro samast allikast

Vaata, mida Salk välja kaevas ja kuidas leitud andmeid visualiseeris

Kust raha tuleb?

Ülevaade erakondade rahaasjadest

Uuri ka erakondade tulude ja laekumiste kvartaliaruandeid ERJK lehe

Erakondade rahastamine mujal

Fundraising USA kombe kohaselt

Vaata, millises mahus ja millistest allikatest Ameerika Ühendriikides erakondi rahastatakse


Erakondade rahastamise reegleid tutvustatakse ka ETV hommikusaates

https://etv.err.ee/1608073240/erakondade-rahastamine

https://etv.err.ee/1608073240/erakondade-rahastamine