Edumuse kaugõppekursused

Mis? Edumus School pakub gümnaasiumiõpilastele distantsõppes uuenduslikke ja praktilisi valikainete kursuseid, mida annavad sellel alal tegutsevad professionaalid ning mille saab kokkuleppel kooliga hindena arvestatud.

Kuidas? Edumuse valikainete kooli saavad õpilased end kirja panna kodulehel school.edumus.ee kuni detsembri lõpuni. Kursused kestavad jaanuarist maini.

Mida saab õppida? Valikus on juba rohkem kui 15 kursust nagu arhitektuur, rakendusbioloogia, reklaam sotsiaalmeedias, mängude disain, rahatarkus ja rahvusvaheline projektijuhtimine. Kursuseid on hetkel kolmes keeles – eesti, inglise ja vene.

Kellele? Kursused on mõeldud gümnaasiumiõpilastele üle Eesti. Tunnid toimuvad live-videokõnedes koolivälisel ajal, et kõik soovijad saaksid nendega liituda. Kõiki pooleaastaseid kursuseid saab õppida hinnaga 40 € õpilase kohta. Kursuste eest tasuvad õpilased ise või kompenseerib nende osalustasu kool.

Täpsem info ja registreerimine siin


Tahad paremini mõista muuseumide kui mäluasutuste rolli tänases ühiskonnas? Siis Sissejuhatus museoloogiasse annab sulle teadmised muuseumiharidusest ja näiteks ka giidinduse põhitõdesid.

Õpetajatepõua leevenduseks.

Erialaspetsialistid kooli tunde andma. Lisaks distantskursustele toob Edumus koolidesse oma erialade asjatundjatest särasilmseid aineõpetajaid.


Tööturul vajalikud oskused

Kutsu oma ala parimad asjatundjad enda kooli terveks õppeaastaks tunde andma