Dokumentaalfilmid lähiajaloost

Eesti lähiajaloost kõnelevad lühifilmid annavad põhjaliku ülevaate pöördelisematest sündmusest aastatel 1939–1991, sisaldades nii dokumentaalkaadreid, mälestusi kui ka ekspertide ja ajaloolaste hinnaguid. Filmid võimaldavalt kiirelt omandada põhiteamidsed Nõukogude ja Saksa okupatsiooniajast Eestis, ajendades vaatajat uurima ka enda suguvõsa lugu. 

Imbi Paju

Kui traumaga pole tegeletud, siis neelatakse alla propagandistlik kont, et Päts on kõiges süüdi, näe, soomlased olid meist paremad ja võitlesid. Poliitilisest võrdlustest, alandusest, abitusest ja inimväärikuse kaotusest kasvab välja viha. Traumast jagusaamiseks tuleb ühiskonnas luua õhkkond, kus üksteist kuulatakse ära ja humanism ehk ligimesearmastus pole valikuline.


Esimene punane aasta 1940-1941

Filmi vaatamise ajal mõtle järgmistele küsimustele:

 1. Mis oli president Konstantin Pätsi 1939. aasta vabariigi aastapäeva kõne peamine sõnum? 
 2. Kas Eesti oleks pidanud Moskvale vastu hakkama ja Baaside lepingu allkirjastamisest loobuma?
 3. Kuivõrd usaldusväärsed on ajalooruumisel kirjalikud ja suulised mälestused? 


Sõda ja Saksa aeg 1941-1944

Filmi vaatamise ajal mõtle järgmistele küsimustele:

 1. Millised muutised toimusid Saksa okupatsiooni ajal ühiskonnas?
 2. Miks on oluline rääkida holokaustist?
 3. Kas nõustud Timothy Snyderi väitega, et eestlased ei taha oma süüd holokaustis tunnistada?


Stalini aeg 1944-1950

Filmi vaatamise ajal mõtle järgmistele küsimustele:

 1. Kuivõrd on tänases Eesti ühsikonna sja keskkonas näha ja tunda Nõukogude-aegse industrialiseerimise ja võõrtööliste sissetoomise tagajärgi?
 2. Millist rolli mängi metsavendlus vastupanus Nõkogude võimule?


Filmi vaatamise ajal mõtle järgmistele küsimustele:

 1. Milliste vahendite abil kinnistatid Stalini isikukultust Eesti NSV-s?
 2. Kuivõrd erines stalinismi periood 1940ndatel ja 1950ndatel?
 3. Kuidas säilitati paguluses eesti keelt ja kultuuri? 


Kuuekümnendad 1956-1968

Filmi vaatamise ajal mõtle järgmistele küsimustele:

 1. Kas 1960ndaid Eesti NSV-s võib nimetada kuldseteks kuuekümnendateks? 
 2. Millised muutused leisid aset 1960ndate Eesti NSV ühiskonnas?


Stagnatsioon 1968-1978

Filmi vaatamise ajal mõtle järgmistele küsimustele:

 1. Millised probleemid ilmnesid 1960ndate lõpus Nõukogude Liidu majanduses?
 2. Mis on käsumajanduse tugevad ja nõrgad küljed? 
 3. Kas riigi tegevus noorsoorahutuste maha surumisel oli õigustatud? 


Vabanemine 1987-1991

Filmi vaatamise ajal mõtle järgmistele küsimustele:

 1. Millised olid olulisemad iseseisvuse taastamisele teed rajanud sündmused? 
 2. Millist rolli mängi iseseisvuse taastamises kodanikuühiskond? 
 3. Millist rolli mängisid iseseisvuse taastamisel Edgar Savisaar ja Boris Jeltsin?