Biosfääri kodanikud

Pilt: Paikuse kool 5.C klass

11. novembril toimus järjekorras juba neljas Noorte Vabamu aruteluüritus, kus sedapuhku said 14–19aastased noored arutleda keskkonnateemadel. Arutelu vedas Eestimaa Looduse Fondi liigikaitseporgrammi juht Silvia Lotman.

Silvia Lotman on hariduselt bioloog ja olnud kogu oma teadliku looduskaitsja. Keskkonnaaktivistina tõi ta näiteid noorte ja aktivismi rollist looduskaitse tähtsustamisel, ühiskondlike muutuste ellu kutsumisel ja tõi lihtsaid ja praktilisi näiteid, mida igaüks meist teha saab, et elu planeedil Maa oleks kõigile elusolenditele võimalikult meeldiv.

Noorte Vabamu arutelul juhtis ta tähelepanu sellele, kuidas inimkond on oma mõtlematu tegutsemisega aastasadadega biosfääri küll rikkunud ja osooniauke kasvatanud, kuid samas selle hävingu ka suutnud peatada ja kohati koguni tagasi paranemise poole pöörata. Näitena tõi ta erinevatel kümnenditel tehtud aerofotod tsivilisatsiooni hällina tuntud Tigrise ja Eufrati jõgede vahelisest orust, kus tänapäeval asuvad mh sellised riigid nagu Iraan ja Iraak.

Samuti tõi Lotman positiivsema poole pealt välja, et igaüks saab anda oma panuse biosfääri jätkusuutlikkusse, tehes teadlikke ja kaalutletud valikuid nagu suvel muru niitmata jätmine või igapäevase toidu ostmine kohalike mahetootjate käest.

Noorte Vabamu iseõppimiskeskonnas võib iga huviline leida veel ülevaatlikke keskkonnateemalisi materjale, näiteks selle kohta, mida prognoosivad teadlased kliimamuutuste vallas, kuidas mõõta ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge või miks võiks iga noor hakata Euroopa Liidu kliimasaadikuks.

Noorte Vabamu korraldab vestlusringe erinevatel ja noortele olulistel teemadel. Juba toimunud kohtumistel on arutletud noorte radikaliseerumise ning vaenukõne äratundmise teemadel. Käesoleval sügisel on plaanis vestlusringid keskkonnakaitsest ja seksuaaltervisest, talvel võtame jutuks aga globaalse eestluse ja muud huvitavad teemad.


Foto: J.C. Gellidon/Unsplash

Kui hull on olukord tegelikult? Loe teadlaste igapäevastest pingutustest inimtekkeliste kliimamuutuste leevendamisel

Foto: UNDP/Flickr

Tigrise ja Eufrati vahel. Kuidas elab märgala.

Mesopotaamia märgala loo ja tänapäeva kohta saab lugeda siit


Meil on siiski lootust. COP muudab maailma.

Positiivseid uudiseid Glasgow läbirääkimistelt ja mujalt