Biosfääri kodanikud

Pilt: Paikuse kool 5.C klass

11. novembril 2021 toimus järjekorras juba neljas Noorte Vabamu aruteluüritus, kus sedapuhku said 14–19aastased noored arutleda keskkonnateemadel. Arutelu vedas Eestimaa Looduse Fondi liigikaitseprogrammi juht Silvia Lotman.

Silvia Lotman on hariduselt bioloog ja olnud kogu oma teadliku looduskaitsja. Keskkonnaaktivistina tõi ta näiteid noorte ja aktivismi rollist looduskaitse tähtsustamisel, ühiskondlike muutuste ellu kutsumisel ja tõi lihtsaid ja praktilisi näiteid, mida igaüks meist teha saab, et elu planeedil Maa oleks kõigile elusolenditele võimalikult meeldiv.

Noorte Vabamu arutelul juhtis ta tähelepanu sellele, kuidas inimkond on oma mõtlematu tegutsemisega aastasadadega biosfääri küll rikkunud ja osooniauke kasvatanud, kuid samas selle hävingu ka suutnud peatada ja kohati koguni tagasi paranemise poole pöörata. Näitena tõi ta erinevatel kümnenditel tehtud aerofotod tsivilisatsiooni hällina tuntud Tigrise ja Eufrati jõgede vahelisest orust, kus tänapäeval asuvad mh sellised riigid nagu Iraan ja Iraak.

Tigrise ja Eufrati vahelise Mesopotaamia märgala ajaloo ja tänapäeva kohta saab pikemalt lugeda siit

Samuti tõi Lotman positiivsema poole pealt välja, et igaüks saab anda oma panuse biosfääri jätkusuutlikkusse, tehes teadlikke ja kaalutletud valikuid nagu suvel muru niitmata jätmine või igapäevase toidu ostmine kohalike mahetootjate käest.

Noorte Vabamu iseõppimiskeskonnas võib iga huviline leida veel ülevaatlikke keskkonnateemalisi materjale, näiteks selle kohta, mida prognoosivad teadlased kliimamuutuste vallas, kuidas mõõta ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge või miks võiks iga noor hakata Euroopa Liidu kliimasaadikuks.


Meil on siiski lootust. COP muudab maailma.

Positiivseid uudiseid Glasgow läbirääkimistelt ja mujalt