Ühiskond

New
Seitsmest tunnist koosnev kursus keskendub Eesti iseseisvuse hoidmisele ja väärtustamisele, mõtestades Eesti lähiajalugu läbi riigikaitse, Teise ma...
IV kooliaste
7 Lectures
5,5
Ühiskond
Free
Antud kursus annab ülevaate, kuidas naised Eestis 150 aasta jooksul demokraatiat ehitasid. Kursuse maht on 10h ja katab gümnaasiumi ühiskonnaõpetus...
8 Lectures