Teaduskooli kursused

Teaduskooli kursused võimekamate võimestamiseks

Tartu Ülikooli teaduskool pakub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimalusi täiendada oma teadmisi erinevates ainetes, valmistuda olümpiaadideks ja võistlusteks, saada tuge õpinguteks kõrgkoolis ja laiendada silmaringi. Kursustel osalemine aitab noortel arendada ka iseseisvalt töötamise oskust.

Õpilased saavad osaleda e-kursustel, kasutada õppematerjale ja veeta sisukalt aega teaduslaagris. Koolid saavad tellida uurimislabori programmi või füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid, kus noored saavad ise katseid teha. Õpetajad saavad ennast täiendada kursustel ja kasutada teaduskooli materjale ainetundides.

Registreeru kursustele

Palju erinevaid valikuid

Tutvu teaduskooli 2020.-2021. õppeaasta kursustega

Tudengitest juhendajate abiga

IT-õpikoda

“Noored Koodi” on suunatud 6.-9. klassi õpilastele eesmärgiga õpetada noori programmeerima mängude arendamise kaudu

Suvised teaduslaagrid

Teadlane puhkab

Teadushuvilistele korraldab teaduskool ka temaatilisi suvelaagreid 

Kas see leht oli kasulik?