Sakura Jump

Eesti ja Jaapani noored ehitasid koos hariduslikke videomänge

1.-4. aprillil 2021 toimunud hoosloomeüritus “Sakura Jump” andis Eesti noortele võimaluse Jaapani eakaaslastega üheskoos haridusliku sisuga mänge arendades omandada kogemus rahvusvahelises meeskonnas ajavööndite üleselt inglise keeles töötada. Ürituse toimumist toetas Startup Estonia.

Neli päeva ehitamist

Valmis viis mängu

12-17aastased noored neljast Eesti ja ühest Jaapani koolist ehitasid kokku viis mängu.

Lihtsad tööriistad

Parimad mentorid

Mängud valmisid tänu meie kogenud mentorite abile ja platvormimängude keskkonnale Construct 3

Rollid vastavalt huvidele ja võimetele

Programmis osalemine ei eelda (küll aga tuleb see kindlasti kasuks) varasemat programmeerimise või mängu ehitamise kogemust, küll aga omandavad osalejad ürituse käigus selles esmased teadmised, samuti minimaalse prototüübi loomise eeldused ning oskuse oma toodet esitleda. Võtja välja selgitamine ei ole iseenesest oluline, kuid parimad meeskonnad pääsevad edasi järgmisesse toote arendamise mentorprogrammi (nt Hüppelaud).

Meeskonnad komplekteeritakse ürituse alguses vastavalt osalejate huvidele ja võimetele. Igas meeskonnas peaks olema täidetud järgmised rollid:

– Meeskonna juht
– Arendaja/programmeerija
– Disainer

Sakura Jump täpsem ajakava on alljärgnev:

N: avamine ja sissejuhatav töötuba “Eesti ja Jaapani sarnasused ja erinevused”
Tiimide moodustamine

R: Töötuba: Kuidas ehitada online-mänge Construct 3 näitel
Ehitamine

L: Ehitamine
Esitluse töötuba

P: Prototüüpide esitlus

Varasemad mänguloomise hoosloomeüritused

Kas see leht oli kasulik?