Erakondade rahastamine

Erakondade rahastamise läbipaistvus

Analüüsi- ja sekkumisalgatus Salk uuris Eesti erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) andmeid, et saada parem ettekujutus erakondade rahastuse allikatest. Eesti erakondade tulud jagunevad nelja suurde kategooriasse: liikmemaksud, rahalised annetused, riigi toetus ja tulu erakonna varadelt. Aastatel 2013–2020 said Eesti erakonnad erinevatest allikatest kokku tulu 59,9 miljonit eurot ehk keskeltläbi 7,5 miljonit eurot aastas.

Iga kümnes euro samast allikast

Suurimad sponsorid

Vaata, mida Salk välja kaevas ja kuidas leitud andmeid visualiseeris

Kust raha tuleb?

Ülevaade erakondade rahaasjadest

Uuri ka erakondade tulude ja laekumiste kvartaliaruandeid ERJK lehelt

Fundraising USA kombe kohaselt

Erakondade rahastamine mujal

Vaata, millises mahus ja millistest allikatest Ameerika Ühendriikides erakondi rahastatakse

Kas see leht oli kasulik?