Mis on Noorte Vabamu?

Noorte Vabamu on iseõppimiskeskkond ja ürituste sari ühiskondlikult aktiivsetele noortele, kes tahavad lisaks kooliprogrammile omal käel elulistel teemadel silmaringi laiendada. Teeme noore elu lihtsamaks ja pakume üldises infokülluses värskeid, kvaliteetseid ja teaduspõhised eesti- ja venekeelseid õpiampse, mis aitavad noortel isiklikku õpiteekonda rikastada just soovitud suunas, ajal ja tempos.

Miks me seda teeme?

Noorte Vabamu kutsus ellu Vabamu sooviga pakkuda Eesti noortele paremaid võimalusi ühiskondlike protsesside mõistmiseks ja neis kaasa rääkimiseks. Vabamu on 2003. aastal asutatud Eesti esimene eramuuseum, mille eesmärgiks on Eesti lähiajaloo kogemusi alal hoides tekitada ühiskonnas diskussiooni nii üksikisiku kui ühiskondliku vabaduse ja vastutuse teemadel. Senisest enam soovime pöörata nüüd tähelepanu just noortele, et nad ei oleks vaid passiivsed info tarbijad, vaid ise aktiivsed sisu loojad. Usume, et just aktiivsete ja kriitilise meelega noorte kätes on meie kõigi helgem ja targem tulevik.

Mis on meie eesmärgid?

Tahame pakkuda silmaringi avardamisest ja tuleviku kindlustamisest huvitatud noorele võimalust omal käel ja müravabalt minna süvitsi teemadesse, mis talle enam huvi pakuvad. Sestap oleme Noorte Vabamu õpiampsude keskkonda koondanud valiku materjale, mida lugedes/vaadates/kuulates võib noor enda silmaringi avardada lähiajaloo ja kaasaegse ühiskonna toimimise, keskkonna, teaduse, rahatarkuse ja kultuuri vallas.

Plaanime lähiajal pakkuda ka värksemaid õppevideoid digiühiskonna toimimise mehhanismide ja võimaluste kohta. Tahame appi tulla ka õpetajatele oma tundide rikastamiseks haarava ja kaasaegse õppematerjalide ja interaktiivsete ülesannetega.

Mis me juba teinud oleme?

Noorte Vabamu esimene ettevõtmine oli Sõnause sõnakorje taaselustamine, sest usume, et meie kaunis emakeel on pidevas arengus ja parimad sõnad sünnivad just rääkijate endi suus. 2020 hilissügisel toimunud uudisdigisõnade korjele esitati 3866 sõnapakkumist 1191 inimese ja 41 kollektiivi poolt. Seda oli peaaegu kaks korda enam kui 10 aastat varem toimunud esimesel Sõnausel, mille kutsus ellu vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Sõnausel oli omaette koolidele ja muudele kollektiividele suunatud sõnakorje vorm, mida kasutas 36 üldharidus-, üks kutse ning kolm kõrgkooli. Lisaks üksikarvestuses sõnu esitanutega osales Sõnausel kokku 851 noort vanuses 10-24 ehk üle poole sõnade esitajatest olid noored, sh aktiivseim vanuserühm olid 15-19aastased (463 sõnade esitajat).

2021 varakevadel tuli välja Noorte Vabamu õpiampsude keskkond, kus on eraldi jaotus ka Sõnausele esitatud sõnadest. Samal ajal käivitus ka aruteluürituste sari, kus sajad õpilased üle Eesti said osaleda videoaruteludes, kus lahati valitsuskriisi anatoomiat, noorte radikaliseerumise põhjuseid ning vaenukõnega toimetulekut.

Kes me oleme?

Noorte Vabamu tiimis on neli inimest: tootejuht Ede Tamkivi, sisujuht Nikolai Ostashov, programmijuht Aive Peil ja külastusjuht-programmispetsialist Agnes Kaasik.

 

 

 

 

Ede on Vabamu haridusprogrammide tootejuht, arendades iseõppimisplatvormi ja üritustesarja Noorte Vabamu. Varem on ta juhtinud noortele suunatud tehnoloogiaharidusprogramme pakkuvat MTÜd Eesti 2.0 ning kuulub uudse lähenemisega tehnoloogiakooli kood / Jõhvi asutajateringi.
Hariduselt on Ede ajakirjanik ja antropoloog ning on varem töötanud teles, raadios ja mitmes ajalehes.  Rakendusantropoloogia Keskuse meeskonnas on Ede osalenud sakslastest Eesti e-residentide ning noorte (KOV) valimistel osalemise huvi ja motivatsiooni uuringutes. Ta kuulub ka haridus- ja teadusministeeriumi kokku kutsutud haridus- ja noortevaldkonna arengukavade juhtkomisjoni ning Eesti Rahva Muuseumi nõukotta.

 

Nikolai on viimased paar aastat töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana ning olnud varem aastaid tõlkija ja giid. Nikolai on õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat ja kultuuuriteadust, täiendanud end Diplomaatide Koolis kaasaja poliitika teoorias ja praktikas. Lõputöös analüüsis ta 2006. aasta Pariisi mässu. Hetkel omandab õpetajakutset Tallinna Ülikoolis.

 

Aive on muuseumis õppealajuhataja eest. Tema juhtida ja vastutada on nii  muuseumitunnid, õppematerjalid, giidituurid kui muud harivad elamused. Aive on õppinud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks ning üle nelja aasta ka õpetajana töötanud. Ta on koostanud ja retsenseerinud õppematerjale. Puhkehetkedel vaatab Aive kunsti ja teeb tervisesporti, loeb ning armastab tihti kinos käia.

 

 

Agnes tegeleb muuseumi külastajatega piletikassas ja kohvikus ning tema südamel on, et igal külalisel ja kolleegil oleks alati hea tuju. Lisaks viib ta muuseumis läbharidusprogramme ning giidituure.  Agnes on samuti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Talle meeldib väga meri: nii merel käia kui ka kodus merisigu kasvatada. 

 

Ootame Noorte Vabamu veebikeskkonna sisu looma kõiki, kelle arvates nende loovtöö/uurimistöö/kuuldemäng/video/muu projekt vääriks jagamist teiste omaealistega ning võiks olla meile heaks õppimismaterjaliks. Samuti on teretulnudettepanekud seminaride, töötubade, ettekannete ja arutelude teemade ja kanalite osas. Tahame pakkuda turvalist keskkonda põnevate uute formaatide katsetamiseks ja jagamiseks.

Kui Sul on mõtteid, kuidas Noorte Vabamu keskkonda paremaks teha, siis palun kirjuta meile: