Mis on Noorte Vabamu?

Noorte Vabamu on iseõppimiskeskkond ja ürituste sari ühiskondlikult aktiivsetele noortele, kes tahavad lisaks kooliprogrammile omal käel elulistel teemadel silmaringi laiendada. Teeme noore elu lihtsamaks ja pakume üldises infokülluses värskeid, kvaliteetseid ja teaduspõhised eesti- ja venekeelseid õpiampse, mis aitavad noortel isiklikku õpiteekonda rikastada just soovitud suunas, ajal ja tempos.

Miks me seda teeme?

Noorte Vabamu kutsus ellu Vabamu sooviga pakkuda Eesti noortele paremaid võimalusi ühiskondlike protsesside mõistmiseks ja neis kaasa rääkimiseks. Vabamu on 2003. aastal asutatud Eesti esimene eramuuseum, mille eesmärgiks on Eesti lähiajaloo kogemusi alal hoides tekitada ühiskonnas diskussiooni nii üksikisiku kui ühiskondliku vabaduse ja vastutuse teemadel. Senisest enam soovime pöörata nüüd tähelepanu just noortele, et nad ei oleks vaid passiivsed info tarbijad, vaid ise aktiivsed sisu loojad. Usume, et just aktiivsete ja kriitilise meelega noorte kätes on meie kõigi helgem ja targem tulevik.

Mis on meie eesmärgid?

Tahame pakkuda silmaringi avardamisest ja tuleviku kindlustamisest huvitatud noorele võimalust omal käel ja müravabalt minna süvitsi teemadesse, mis talle enam huvi pakuvad. Sestap oleme Noorte Vabamu õpiampsude keskkonda koondanud valiku materjale, mida lugedes/vaadates/kuulates võib noor enda silmaringi avardada lähiajaloo ja kaasaegse ühiskonna toimimise, keskkonna, teaduse, rahatarkuse ja kultuuri vallas.

Plaanime lähiajal pakkuda ka värksemaid õppevideoid digiühiskonna toimimise mehhanismide ja võimaluste kohta. Tahame appi tulla ka õpetajatele oma tundide rikastamiseks haarava ja kaasaegse õppematerjalide ja interaktiivsete ülesannetega.

Mis me juba teinud oleme?

Noorte Vabamu esimene ettevõtmine oli Sõnause sõnakorje taaselustamine, sest usume, et meie kaunis emakeel on pidevas arengus ja parimad sõnad sünnivad just rääkijate endi suus. 2020 hilissügisel toimunud uudisdigisõnade korjele esitati 3866 sõnapakkumist 1191 inimese ja 41 kollektiivi poolt. Seda oli peaaegu kaks korda enam kui 10 aastat varem toimunud esimesel Sõnausel, mille kutsus ellu vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Sõnausel oli omaette koolidele ja muudele kollektiividele suunatud sõnakorje vorm, mida kasutas 36 üldharidus-, üks kutse ning kolm kõrgkooli. Lisaks üksikarvestuses sõnu esitanutega osales Sõnausel kokku 851 noort vanuses 10-24 ehk üle poole sõnade esitajatest olid noored, sh aktiivseim vanuserühm olid 15-19aastased (463 sõnade esitajat).

2021 varakevadel tuli välja Noorte Vabamu õpiampsude keskkond, kus on eraldi jaotus ka Sõnausele esitatud sõnadest. Samal ajal käivitus ka aruteluürituste sari, kus sajad õpilased üle Eesti said osaleda videoaruteludes, kus lahati valitsuskriisi anatoomiat, noorte radikaliseerumise põhjuseid ning vaenukõnega toimetulekut.

Kes me oleme?

Noorte Vabamut veavad tootejuht Ede Tamkivi ja sisujuht Nikolai Ostashov.

Ootame Noorte Vabamu veebikeskkonna sisu looma kõiki, kelle arvates nende loovtöö/uurimistöö/kuuldemäng/video/muu projekt vääriks jagamist teiste omaealistega ning võiks olla meile heaks õppimismaterjaliks. Samuti on teretulnud ettepanekud seminaride, töötubade, ettekannete ja arutelude teemade ja kanalite osas. Tahame pakkuda turvalist keskkonda põnevate uute formaatide katsetamiseks ja jagamiseks.

Kui Sul on mõtteid, kuidas Noorte Vabamu keskkonda paremaks teha, siis palun kirjuta meile: