Genotsiidi psühholoogia

Mis sunnib üht inimest teisi tapma nende rahvuse pärast ehk sooritama genotsiidi? Kas nad on juba sellisena sündinud? Kas inimesel on erigeen, mis kodeerib vägivalda teiste inimeste suhtes? Millised vaimsed mehhanismid võimaldavad inimestel selliseid julmusi toime panna?

Me kõik oleme meie keskkonna või sotsiaalse konteksti tulem. Evolutsioonipsühholoogid õpetavad, et meie eelis teiste loomaliikide ees seisneb selles, et teatud olukordades, mida me näeme sageli ka väikeste laste puhul, me eelistame neid inimesi, kes näevad välja nagu meie või kelle häält me tunneme ära. Paljudel juhtudel need evolutsioonilised eripärad võivad isegi meid kaitsta, kuid võivad olla ka võimsad katalüsaatorid vägivalla tekitamisel.

Kui me uurime genotsiitide timukate käitumist, siis me leiame mõned Meie vs. Nende mõtlemise või grupisisene eelarvamuse tunnused. Inimesed eelistavad alati oma rühma. Meile ei pea seda õpetama, see on osa meie psühholoogilisest koodist. Seega, kui valitsev režiim ütleb meile, kes me oleme ja kes me ei ole, siis poliitikud lihtsalt aktiveerivad ja kasutavad seda koodi.

Inimkogemus ja uuringud näitavad, et meil kõigil on mitu identiteeti, mis võivad põhineda etnilisel, regionaalsel, soolisel, seksuaalsel jne kuuluvustunnel. Võime ette kujutada teemanti, millel on erinevad identiteedi tahud. Kuid mõnikord võimul olev režiim hakkab deklareerima, et just see teatud identiteedi tahk on kõige olulisem. Ja kui sul seda ei ole, siis sinu võimalused on piiratud. Sul keelatakse hääletada, riigiametitele kandideerida või hoopis õpetada. Võim võib isegi keelata sul koolis käimise, ja lõppude lõpuks nad keelavad üldse mõnedel inimese grupidel lihtsalt olla. Just sellel hetkel hakkame me rääkima juba genotsiidist.

Kuidas nii saab, et algul oli teatud kogukond osa Meist ja siis mõne aja pärast on see juba osa Nendest. Üks olulisemaid küsimusi genotsiidi uuringutes on, miks inimesed pööravad selga neile, kellega nad olid sõbrad, kellega nad koos töötasid või olid head naabrid? Kuidas need inimesed lülitavad välja oma moraalse kompassi või nad hoopis ei lülita midagi välja, vaid lihtsalt suunavad oma moraali teises suunas.

Kui me saame nendest pisidetailidest aru, mis teeb tavainimestest timukaid, siis see teadmine annab meile võimaluse sellist käitumist ennetada. Kuidas me saaksime korraldada oma ühiskonda ja haridussüsteemi nii, et selles oleks rohkem tähelepanu suunatud inimeste õigluse ja südametunnistuse kasvatamisele? Kuidas tagada, et meie maailm ei piirduks vaid mõne lähima inimrühmaga, vaid muutuks palju kaasavamaks?

Tekst põhineb videol Facing History & Ourselves, “The Psychology of Genocidal Behavior,” viimati muudetud April 19, 2022.

Foto: POPPERFOTO/GETTY IMAGES