Näitusekülastus klassidele

Vabamu ootab III ja IV kooliastme kooligruppe osalema teabepäeval, mille keskmes on muuseumi ajutine näitus “Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks”. Kooligrupid on oodatud perioodil 9.02 – 30.11.22. Teabepäeval osalemine on tasuta, kuid eelregistreerimisega aadressil broneering@vabamu.ee  

 

👉 Henrik Roonemaa kureeritud näitus “Miks Eesti? 30 aastaga ENSVst e-Eestiks” võtab kokku Eesti digiühiskonna kujunemisloo saavutused ja heidab pilgu tulevikku. Mängulise väljapaneku ja kõnekate lugude kaudu püüab näitus vastata küsimusele, miks ikkagi sai just Eestist, endisest põllumajandusriigist, digitaalne ühiskond ning millised uued väljakutsed meid ees ootavad.

📣 Õpilasi ootab muuseumis ees kaasav näituse külastus, kus keskendutakse ITK arengule Eesti NSV lõpuaastatest kuni tänaseni, iduettevõtete eripäradele, e-riigi teenustele sh x-teele ja küberturvalisusele, tehisintellektide kaasamisele tööprotsessides ning e-riigi ja isiklikku digikäitumise ja digilahenduste tarbimise tulevikule.

 

🛠 Näituse külastusele järgneb töötuba, kus osalejad prototüübivad legoklotside ja vananenud IT-seadmete abil info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud lahenduse mõne digiühiskonnaprobleemi või IKT-alase kitsaskoha lahendamiseks.

 

Keeled: eesti ja vene keel 

Kestus: 1,5 –2h  
Kooliaste: III ja IV kooliaste  
Grupi suurus: 15–30 õpilast

 

🚌 Väljaspoolt Harjumaad tulevatele koolidele kompenseeritakse arve alusel bussisõit kuni 100 euro ulatuses. Bussigrupi suuruseks peab olema minimaalselt 30 õpilast. Kompensatsiooni saamiseks tuleb täita sooviavaldus.

 

Lisainfo telefonil 668 0250.

Teabepäevade läbiviimist korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuurtoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, midarahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

Date

01. sept. 2022 - 30. nov. 2022
Ongoing...

Time

08:15 - 20:00

Labels

Näitus,
TASUTA,
VABAMU
Category