Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Kuni 20. veebruarini 2022 saavad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased esitada oma uurimus- või loovtöö õpilaste teadustööde riiklikule konkursile.

Juba 21. korda toimuva konkursi eesmärk on innustada noori uurima süvitsi mõnd huvipakkuvat teemat või nähtust, anda õpilastele võimalus tutvustada oma põnevaid leide laiemale publikule ning saada kasulikku tagasisidet haridus- ja teadusvaldkonna asjatundjatelt.

Konkursitöid hinnatakse eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastmes, võitjate vahel läheb jagamisele 11 400 € suurune preemiafond. Osaleda võivad kõik 12-19–aastased Eestis õppivad noored kas üksinda või kuni kolmeliikmelise rühmana. Konkursil osalemiseks tuleb esitada konkursi toimumisega samal (2022) või sellele eelneval kalendriaastal valminud ja nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö.

Kuni 100 parima töö autorid saavad oma uurimusi esitleda konkursi lõppvoorus, mis  toimub õpilaste teadusfestivalil 12.–13. aprillil 2022 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Festivalil antakse üle riiklikud preemiad ja koostööpartnerite eriauhinnad ning tunnustatakse parimate tööde juhendajaid.

Lisainfo konkursi ja osalemistingimuste kohta leiab teadusagentuuri veebilehelt. Töid saab esitada konkursikeskkonnas www.etag.ee/konkursid. Konkursitööle tuleb lisada kuni 1-leheküljelised eesti- ja ingliskeelsed kokkuvõtted. Kui töö on esitanud õpilaste kollektiiv, või kui konkursitöö moodustab osa laiemast uurimistööst, tuleb kaaskirjas selgelt välja tuua iga õpilase panus töö valmimisse.

Date

16. nov. 2021 - 20. veebr. 2022
Expired!

Time

08:00 - 18:00

Labels

Teadus,
Võistlus

Organizer

Eesti Teadusagentuur
Website
https://www.etag.ee/