Noorte Vabamu: Vaenukõnest, viha ja vaenamiseta

Noorte Vabamu viib läbi seminarisarja ühiskonnaelust ja poliitilistest protsessidest huvitatud 14–19aastastele noortele. Sarja kolmas seminar viiakse läbi koos Eesti Inimõiguste Keskusega ning arutluse alla tuleb vaenukõne – mis see on, kuidas seda ära tunda? Noorte Vabamu seminaris on seekord külaliseks Kelly Grossthal Eesti Inimõiguste Keskusest.

Eesti inimõiguste giidi kohaselt on vaenukõne „igas vormis vaenule ja vägivallale üleskutsumine, levitamine või õigustamine üksikisiku või grupi vastu, põhinedes teatud omadustel, nagu näiteks rassil, rahvuslikul kuuluvusel, sool, vanusel, seksuaalsel sättumusel, veendumustel või tervislikul seisundil.”

Vaenukõne äratundmise juures on oluline tähele panna, kas väljaöeldu õhutab vägivallale mingi kindla ühiskonnagrupi vastu, näiteks kas see on rassistlik. Inimõiguste giid ütleb, et vaenukõne piiramine ei riku väljendusvabadust, vaid vastupidi – demokraatliku riigi ülesanne on luua oma elanikele rahulik ja turvaline keskkond, kus nende õigused on kaitstud. Seetõttu tuleb seista ka vägivalda ja diskrimineerimist õhutava vaenukõne vastu.

Seminari esimeses pooles kogume õpilastelt küsimusi vaenukõne teemal, millele annavad EIKi esindajad vastuseid. Seega hea on oma küsimused juba ette välja mõelda! Seminari teises pooles arutleme Kelly Grossthali toodud näidete üle ja püüame rühmatöödes ja ühises arutelus tuvastada, kas tegu on vaenukõnega või mitte. Seminari modereerivad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esinaine Maarja Tinn ja Vabamu näituste juht Piret Karro.

Osalejatel palume end enne seminari viia kurssi hea arutelutavaga ning lugeda levinud arutlusvigade artiklit.

Date

15. apr. 2021
Expired!

Time

15:00

More Info

Registreerimine

Labels

VABAMU

Location

Zoom
Category
Noorte Vabamu

Organizer

Noorte Vabamu
Email
info@vabamu.ee
Website
http://nova.vabamu.ee
Registreerimine